Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

My Category
My category

Target
Kvarhållningsperiod
3 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Användare

Kategori

My Category
My category

Target
Kvarhållningsperiod
3 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Kurskategorier

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs